Category Archives: Uncategorized

Thương mại điện tử là gì? Các mô hình TMĐT

1. Thương mại điện tử là gì? Về cốt lõi, thương mại điện tử đơn giản là mua bán hàng hóa và dịch vụ qua internet. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường được sử dụng để mô tả tất cả những hoạt động của người bán trong suốt quá trình kinh doanh. Nó bắt đầu […]